Першi правителi

Ці твердження взяті з «Повісті минулих літ» – твору, оповитого таємницями та містифікаціями, що не заважає розглядати його як авторитетне і часом навіть безальтернативне джерело. Легенда про заснування Києва приводиться і в інших стародавніх джерелах: вірменській «Історії Тарона» Зеноба Глака (VIII ст.), працях польського історика XV ст. Яна Длугоша, Новгородському літописі та «Велесовій книзі». Остання пропонує список наслідників Кия – київських князів - до варязької навали на Київ. З 780 по 860 роки правили: Кий ІІ, Лебедян-Славер, Варен та Сережень. Проте загальноприйнята картина (будемо відштовхуватися від фундаментальної «Історії України-Руси» Михайла Грушевського) виглядає так:

  • після Кия, у середині VIІI ст. у Києві сидів князь Олег (за іншими даними – воєвода київський). Існують свідчення його морського походу у Малу Азію;

  • Бравлин князював з кінця VIII до початку IX ст. Відомий своїм походом на Північне Причорномор’я та Крим і нападом на Сурож приблизно у 802 році. Надалі князівський флот десантувався поблизу сучасного турецького міста Синоп. Можливо, Бравлин прийняв християнство;

  • на відміну від напівлегендарних Олега та Бравлина, наступні князі-браття мають набагато більше підтверджень реальності свого існування, що не заперечує багатьох розбіжностей та легенд. Мова йде про Аскольда та Діра. Вони часто згадуються в арабських та слов’янських джерелах, але ці згадки суттєво різняться.

Встановіть відповідність між прадавніми напівлегендарними правителями Києва та твердженнями Аскольдзгадується лише у «Велесовій книзі»правив у сер. VII ст. Можливо, був не князем, а воєводою київським.київський князь до 882 року, який існував із значно більшою вірогідністю, аніж його попередникиочолив похід у Причорномор’я та морський похід у Малу Азію

Кий ІІзгадується лише у «Велесовій книзі»правив у сер. VII ст. Можливо, був не князем, а воєводою київським.київський князь до 882 року, який існував із значно більшою вірогідністю, аніж його попередникиочолив похід у Причорномор’я та морський похід у Малу Азію

Олегзгадується лише у «Велесовій книзі»правив у сер. VII ст. Можливо, був не князем, а воєводою київським.київський князь до 882 року, який існував із значно більшою вірогідністю, аніж його попередникиочолив похід у Причорномор’я та морський похід у Малу Азію

Бравлинзгадується лише у «Велесовій книзі»правив у сер. VII ст. Можливо, був не князем, а воєводою київським.київський князь до 882 року, який існував із значно більшою вірогідністю, аніж його попередникиочолив похід у Причорномор’я та морський похід у Малу Азію

Last updated