Бронзовий вік

Бронза – штучний сплав міді та олова чи свинця. Поширилася на територію України на поч. ІІ тис. до н.е.
  • Скотарство остаточно відділяється від землеробства. Цьому сприяв посилений розподіл праці.
  • Розвиваються торгівля та військове ремесло.
У різних регіонах через сукупність причин панували різні типи господарювання: степова Україна – скотарство, лісостепова зона – землеробство, Полісся – примітивне землеробство. Зростає роль чоловіка у суспільному житті, патріархат приходить на зміну матріархату. Виокремлюється воїнство, починається диференціація суспільства за майновим принципом. Виникають племінні союзи та необхідність їх узгодженого керування.