Православні братства

Суспільно-політичні процеси, що відбувалися на території України в XVI ст., значною мірою сприяли утворенню братств духовенством, що опікувалося релігійними справами. Через активне поширення католицизму й протестантизму, братства розпочали утворюватися за сприяння міщан з культурно-просвітницькою метою та задля опіки й захисту православного духовенства і Церкви.

Найперше відоме братство – Львівське. Воно утворилося в 1460 році при храмі Успіння Богородиці. У 1540 році були організовані ще два церковні братства, що підпорядковувалися Успенському.

Спочатку братства були замкнутими організаціями, члени яких перебували в тісних взаємовідносинах: у разі потреби вони допомагали один одному, слідкували за мораллю у громаді, забезпечували храми та церкви усім необхідним церковним начинням, а також організовували релігійні свята й різноманітні церковні урочистості. За утвердженістю норм організації життя братства можна прирівняти до цехів. Серед членів братства проводилися спільні благодійні банкети, грошові внески зводилися до спільної каси. Усе, що обговорювалося у межах братства, слід було ретельно тримати в таємниці, оскільки в разі непослуху чи порушення правил накладався штраф або ж навіть фізичне покарання.

Наприкінці XVI ст. православні братства, протидіючи католицьким впливам та під навіюванням ідей протестантизму, все більше розпочали звертати увагу на проблеми освітнього та культурного характеру, а їхні лави поповнили міщани й шляхтичі. Поступово в сферу інтересів братств увійшла й боротьба проти необмеженої влади церковних феодалів, їхнього збагачення й свавілля. Однак першочерговою справою поставала просвітницька діяльність, внаслідок чого активно відкриваються школи, друкарні, бібліотеки.

1573 року в Львівському Успенському братстві було відкрито власну друкарню, де в 1574 році Іван Федоров видав «Апостол» і «Буквар». У друкарні друкували та розповсюджували чималу кількість літургійної, навчальної, богословської літератури староукраїнською, церковнослов’янською, латинською, польською й грецькою мовами з навчально-просвітницькою метою.

За ініціативи братства в 1585 році було засновано Львівську братську школу, що дало неабиякий поштовх до становлення й розвитку шкільної освіти. А в 1586 році братство отримало право ставропігії, відповідно до якого воно почало підпорядковуватися безпосередньо Константинопольському патріарху, а не місцевим владикам, що посилило його автономію та вплив у суспільстві.

За зразком Львівського братства, розпочали організовуватися подібні братства і в інших містах, зокрема Перемишлі, Луцьку, Києві. Збільшилася чисельність братських шкіл, які сприяли розвитку та поширенню освіти.

У якому році утворилося Львівське Успенське братство?1360 р.1460 р.1540 р.1574 р.

Last updated