Пізній палеоліт

У цей період завершується формування фізичних та розумових ознак сучасної людини. Саме тому відбулися значні еволюційні зміни у всіх сферах життя.

  • Господарство – присвоююче (полювання) з осілим способом життя. Через значне вдосконалення знарядь праці ефективність полювань помітно зросла.

  • Форма суспільної організації – родова община. Оскільки шлюби між членами однієї родової групи були заборонені, розвиваються зв’язки між різними родами. Роди згодом стали об’єднуватись у племена, що дало початок родовому первіснообщинному ладові.

  • Основне знаряддя праці – кам’яні різці, дротики, голки, шила, наконечники списів тощо. Людина мала в арсеналі близько 100 видів знарядь праці. Цьому сприяло освоєння техніки обробки кісток.

Стоянки (800): Мізинська (Чернігівська обл.), Радомишльська (Житомирська обл.), Межиріцька (Черкаська обл.)

Вірування та мистецтво стрімко розвиваються, хоча й лишаються примітивними. Окрім образотворчого мистецтва, з’являється і прикладне, а також прамузика і танці.

Last updated