Особливості розвитку культури

Культура на українських землях у ХІV-ХV ст. перебували під впливом суспільно-політичних та господарських процесів, подій та явищ. Внаслідок того, що українські землі перебували в складі сусідніх держав (Польщі, Литви, Угорщини, Московської держави, Османської імперії), умови для розвитку культури відрізнялися й українські землі опинилися під різними культурними впливами. Відповідно, на українських землях відбуваються процеси взаємовпливу та поєднання різних культур зі збереженням національних особливостей та самобутності.

Завдяки входженню до складу європейських держав, на українські землі розпочинають проникати засади та ідеї гуманізму (за ними людина вважається найціннішою істотою на Землі, як і її права та свободи), відкривається можливість навчання в західноєвропейських університетах, що дозволило долучитися до загальноєвропейського культурно-освітнього розвитку.

Сприятливими виявилися й умови для зближення української культури з традиційною культурою представників інших народів, таких як поляки, євреї, німці, вірмени, які проживали здебільшого в містах та складали окремі громади в них.

Окрім позитивних тенденцій, не можна не оминути й негативних, які гальмували та стримували розвиток культурного процесу на українських землях. Насамперед, зі входженням українських земель до Польщі (ведемо мову про Галичину та Поділля), широкого впливу набував католицизм і католицька церква, яка поступово витісняла православну, що призвело до конфліктних ситуацій та протистояння між представниками різних церков. Через це зросло соціальне напруження серед населення.

Постійні спустошуючі набіги турецьких і татарських загонів на українські землі також завдавали катастрофічних збитків, оскільки вони спалювали, руйнували та знищували цінні пам’ятки архітектури, образотворчого мистецтва, літератури тощо. Однак, це у свою чергу сприяло створенню нових удосконалених оборонних споруд, активно почало розвиватися військове мистецтво, а пересічне населення стало створювати різноманітні думи, пісні, які оповідали про руйнівні набіги іноземних загарбників та про важке становище полонених побратимів.

Завдяки входженню до складу європейських держав, на українські землі розпочинають проникати засади та ідеїбарокореформаціїгуманізмуВідродження

Last updated