Прадавні слов’яни

Походження перших слов’ян і досі викликають суперечки, проте найбільш вірогідним здається їх виокремлення із автохтонного індоєвропейського населення Східної Європи.

У VI ст. стають відомими перші слов’янські племена: анти, венеди та склавини з Подніпров’я, берегів Вісли та Подунав’я відповідно.

Розвиток перших слов’янських племен проходить під знаком Великого переселення народів:

  • готи оселилися в Причорномор’ї, ідучи з Прибалтики. Вони розділяються на ост- та вестготів у залежності від місця осілості. У 375 році були підкорені та витіснені гунами;

  • гуни створили могутню військову державу від Карпат до Дону з відомим Аттілою на чолі. Після його смерті у 451 р. це утворення стрімко втрачає вплив, що дає вільно дихати слов’янам.

Перші слов’яни намагалися поширити свій вплив на велику територію, до VII ст. заволодівши Балканами та тримаючи у страху Візантію. Військові успіхи та поступова міграція дали розвиток трьом загальновідомим гілкам слов’ян: західній, східній і південній. Саме східні племена – древляни, тиверці, уличі, волиняни, хорвати, сіверяни, поляни – були пращурами українців.

Східні слов’яни були переважно землеробами з прототипом приватної власності на орну землю сімей, що її обробляють. Сім’ї об’єднуються в сусідські територіальні общини. Зароджується феодальний стан через помітне майнове розшарування населення.

Ремесло відокремлюється від сільського господарства і розпадається на залізообробне, гончарне, ювелірне тощо. Ковальство виокремлюється в самостійну професію. Торгівля набуває міжнародного масштабу.

Утворюються великі племінні союзи (полян, дулібів) та племінні князівства: Куявія (поляни під Києвом), Славія (Новгород). Куявію називають Руською землею, на її основі і постане Київська Русь.

Східні слов’яни мали спільну культуру та елементи побуту, що й об’єднує різні племена у цілісний етнос.

Скільки гілок слов’янства вам відомо?23413 Слов’ян традиційно поділяють на 3 гілки за географічним принципом: східну, західну та південну.

Які слов’янські племена були безпосередніми пращурами українцівСловениДревляниВолиняниКривичіПоляниУличіВ’ятичіСіверяниДреговичіТиверціХорвати

Основою державності прадавніх слов’ян були:рабовласницькі імперіїплемінні союзиміста-державиудільні князівства

На території якого племені було закладено Київ:древлянкривичівполянуличів

Last updated