Буковина у складі Молдавського князівства

У першій половині ХІІ ст. Буковина входила до складу Галицько-Волинської держави. У зв’язку із занепадом останньої після монголо-татарської навали, у першій половині XIV ст. північна частина Буковини перейшла під владу Золотої Орди. Внаслідок цьго, на територї Буковини відокремилася Шипинська земля (орієнтовано територія сучасної Чернівецької області), яка перебувала у залежності від золотоординців. Уже з середини XIV ст. Північна Буковина відійшла до Угорщини, де місцеве управління отримали у свої руки угорські намісники. На землях же південної частини Буковини активно розселилися волохи (румуни).

У 1359 році внаслідок боротьби волоського та молдавського населення за створення власної держави утворилося самостійне Молдавське князівство, до складу якого на правах автономії потрапила й Північна Буковина (Шипинська земля). Щодо територіально-адміністративного устрою Буковини, то її територію було поділено на декілька волостей (повітів), що очолювалися старостами. Одним із найважливіших центрів волостей Молдавського князівства було місто Хотин, оскільки, будучи торгівельно-ремісничим пунктом на лінії кордону, там було розбудовано добре укріплений замок-фортецю.

У середині XV ст. автономія Шипинської землі поступово ліквідовувалася в результаті розподілу її території на Чернівецьку та Хотинську волості. Із часом зникла й назва «Шипинська земля», на заміну їй прийшла географічно-історична назва «Буковина».

Розглядаючи становище місцевого населення в складі Молдавського князівства, варто зауважити, що воно практично не зазнавало національно-релігійних утисків, а населення, хоч і було особисто вільним, підлягало виконанню різних повинностей та сплаті податків. Через це не обійшлося й без повстань, найвідомішими з яких є виступи під проводом Мухи (1490 р.) та Андрія Борулі (1491 р.): обидва були придушені місцевою владою.

Із кінця XV ст. Молдавське князівство перебувало у воєнних діях з Османською імперією, внаслідок чого турецько-татарські війська вторглися в 1538 році на територію князівства та захопили його разом із Буковиною.

В якому році утворюється самостійне Молдавське князівство?1357 р.1358 р.1359 р.1360 р.

Last updated