Золота орда

Улус, що був найближчий до Русі, став називатися Золота Орда і саме золотоординські війська спустошували руські міста. Найбільш відомий правитель цього улусу – хан Батий, онук Чингісхана, який розпочав спустошуючий похід на Русь та Центральну Європу у 1230-тих - 1240-тих роках. Наприкінці ХІІІ століття Монгольська імперія остаточно перетворилася на федерацію незалежних держав, однією з яких стала Золота Орда. Проте ця друга фаза розвитку імперії характерна занепадом улусів, а з народним повстанням у Китаї 1368 року Монгольська імперія перестає існувати.

Основною перевагою монголів була особлива організація суспільства, у якій усе чоловіче населення складало добре організовану кочову армію, на збори якої витрачалося мінімум часу. На вищих щаблях монгольського суспільства була родова військова аристократія, а організація суспільства (точніше – чоловічого населення) була суто військовою: десятки з десятниками, які об’єднувалися у сотні з сотниками і так далі до цілої армії – орди. Чітка вертикаль (військової) влади породжувала залізну дисципліну. Саме через це монгольська армія виділялася мобільністю, швидкодією та організованістю.

Золота Орда – ценазва держави Хулагуїдівсхідний улус Монгольської імперіїдержавне утворення половцівдержава-попередник Персидської імперії

Last updated