Казимир IV Ягайлович. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівст

Новообраним литовським князем після смерті Сигізмунда в 1440 році стає Казимир IV Ягайлович. Разом із литовськими феодалами, він вдається до поступок місцевим князям та боярам, аби запобігти новим соціально-політичним виступам і відновлює Київське та Волинське удільні князівства, надавши їм автономію. Волинське князівство було віддане Свидригайлу, а в Київському князівстві був посаджений Олександр (Олелько) Володимирович (1441-1454 рр.) з династії Ольгердовичів (син Володимира Ольгердовича). Свидригайло управляв князівством до кінця свого життя, а по його смерті за наказом Казимира, Волинське удільне князівство в 1452 році було ліквідовано.

Щодо діяльності Олелька та його сина Семена (1455-1470 рр.), то їхнє князювання на Київщині характеризувалося відновленням та посиленням соціально-економічного потенціалу князівства, розбудовою міста Києва та культурно-просвітницькою діяльністю. Окрім цього, за Олельковичів розширювалися територіальні володіння, в результаті чого під їхньою владою опинилася Київщина, частина Чернігівщини, Переяславщина та Брацлавщина (Східне Поділля); велася активна боротьба з татарами на прикордонних смугах, що сприяло освоєнню степу (Дикого Поля) на півдні володінь. Доволі важливою подією, стало створення Київської православної митрополії в 1458 році за сприяння Семена Олельковича, що значно послабило московський вплив на руське населення.

Після смерті князя Семена, в 1471 році, Київське удільне князівство було ліквідовано, у зв’язку із занепокоєнням Казимира в зростанні могутності Києва та прилеглих до нього територій. Волинь і Київщина після остаточної ліквідації решток самостійності перетворилися на воєводства, очолювані намісниками (воєводами) з підпорядкуванням великому князеві.

Із ліквідацією удільних князівств значно посилився вплив литовсько-польської еліти на соціально-політичні процеси всередині країни, що не могло не зачіпати інтересів православної руської знаті. Однією зі спроб повернути своє впливове становище була організована в 1481 році змова з боку нащадків Олельковичів, мета якої полягала в поновленні влади над своїми колишніми володіннями з подальшим їх відділенням від Литовської держави та приєднанням до Москви. Однак, змову було розкрито, а її учасників піддали страті.

Ще однією спробою став виступ князя Михайла Глинського в 1508 році. Повстання охопило Київську та Турівську землі, однак незначна підтримка з боку решти князів та невдачі на полі бою призвели до придушення заколоту польсько-литовським військом.

В якому році новообраним литовським князем стає Казимир IV Ягайлович?1429 р.1430 р.1439 р.1440 р.

1458 року за сприяння Семена Олельковичаутворюється Велике князівство Руськестворюється Київська православна митрополіяліквідовується Київське удільне князівствоКиївське удільне князівство об’єднуються з Волинським князівством

Last updated