Культура в XVI ст.

XVI ст. ознаменувалося новими тенденціями в розвитку та становленні культури. Активні суспільно-політичні події, пожвавлення торгово-економічних відносин, західноєвропейські процеси Відродження, Реформації та Контрреформації неабияк посприяли культурним процесам на території українських земель. Останні ж, перебуваючи під владою різних іноземних держав, зазнали значної взаємодії з культурами інших народів. А укладення Люблінської та Берестейської уній посприяло піднесенню національної самосвідомості українського народу: з одного боку, через об’єднання українських земель у межах однієї держави, з іншого – через суперечливі та складні політичні й соціально-економічні умови.

Умови розвитку української культури в XVI ст.:
  • об’єднання українських земель у межах однієї держави внаслідок укладення Люблінської унії;
  • втрата провідних позицій православної церкви через Берестейську унію й утворення греко-католицької церкви;
  • поступова полонізація та активне поширення католицизму завдяки діяльності єзуїтів;
  • вплив західноєвропейський процесів Відродження, Реформації та Контрреформації;
  • становлення і формування української мови.